Refund policy

HERROEPINGSRECHT
Ingeval het geleverde product niet voldoet aan uw verwachtingen dan kunt u:

  • het product binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen en retourneren wij uw betaling binnen 14 dagen nadat wij het product in goede staat retour hebben ontvangen;
  • het product binnen 30 dagen na ontvangst omruilen voor een nieuw product. Voor bijkomende advies komt u best naar onze showroom of bel of e-mail ons.
  • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • Een waardevermindering als gevolg van een behandeling van het product op een andere wijze dan hiervoor beschreven zal in rekening worden gebracht en worden verrekend met de het door ons terug te betalen bedrag.
  • Voor het terugsturen van het product ontvangen we uw retourmelding inclusief de factuur zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het product op safe.at.work@pami.be. We bevestigen uw aanvraag en verwerken deze zo spoedig mogelijk na ontvangst. Bij akkoord zullen wij of onze transporteur contact met u opnemen voor het in ontvangst nemen en/of ophalen van het product. De kosten van het ophalen van het product ingeval van een retour zijn voor uw rekening.
  • U ontvangt uw terugbetaling (exclusief de transportkosten van het ophalen) binnen 14 dagen nadat wij het product retour hebben ontvangen.
  • Voor het aanmelden van het omruilen van een product ontvangen we uw omruilmelding inclusief de factuur graag binnen 30 dagen na ontvangst van het product op safe.at.work@pami.be . Geef duidelijk aan welk product u graag van ons zou willen ontvangen. Mocht u nog geen vervangend product gekozen hebben, adviseren we u graag over de mogelijkheden. Zodra het vervangende product definitief is nemen wij, of onze transporteur, contact met u op om de producten op afleverlocatie om te ruilen. De eventuele meer- of minderprijs van het vervangende product worden in rekening gebracht respectievelijk aan u terugbetaald. De kosten dienen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Een eventuele terugbetaling ontvangt u binnen 14 dagen na het omruilen.